นายเกียรติพันธ์ รังษีสาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2014
ปรับปรุง 11/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 56809
Page Views 89917
 
สำนักปลัด

นางสาวสุวจี ศัลยพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา

นายเกรียงไกร นวลหมวก
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอภิชาติ ฟูใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางณิชากานต์ นิลพัตร
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชญวดี ตามตะขบ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าปลา

นางวัลคุ์วดี ผัดแก้ว
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าปลา

น.ส.กรภัทร จุมพลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพรรณี นวลใส
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจีรัชญ์พัฒน์ เขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐณิชา มูลเม้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพงษ์ ชมภูน้อย
พนักงานขับรถ

นายอุดร ตอยก้อน
พนักงานขับรถบรรทุกนำ้

นางสาวรัตติยา เชื้อทับทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายวรเชษฐ์ กาวิใจ
นักการ