นายเกียรติพันธ์ รังษีสาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2014
ปรับปรุง 11/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 56808
Page Views 89916
 
กองคลัง

นางจิดาภา แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุภาวดี กลิ่นใจ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางธัญญาลักษณ์ นวลหมวก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางพิศมัย ทุมมาจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอำไพรัตน์ อ้นเจ๊ก
เจ้าพนักงานธุรการ

นางฐาณิชดา น่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

นวงดวงพร ยศต๊ะสา
ผูู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสุภาพร จินดาทจักร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้